Drogie Klientki,
Tak samo jak dbamy o wysoką jakość naszych produktów tak również zależy nam abyście korzystając z naszego sklepu internetowego jak również odwiedzając nasz butik przy ul. Mokotowskiej 41/2 w Warszawie były spokojne o swoje dane osobowe. Zrealizowanie dla Was zamówienia złożonego przez Internet wymaga przetwarzania przez nas Waszych danych, chociażby takich jak imię, nazwisko, adres.
Cenimy sobie Wasze zaufanie i dlatego chcemy, żebyście miały jasne informacje dotyczące ochrony danych – ich przetwarzania.

KTO JEST ADMINISTRATOREM WASZYCH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jest Anna Banaczek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZAQUAD Anna Banaczek z siedzibą w Skarżysku Kościelnym, przy ul. Kolonia 83A, 26-115 Skarżysko Kościelne, wpisana do CEIDG, posiadająca numer NIP 6631752304, REGON: 368496154, zwana dalej „Administratorem”.

JAK MOŻECIE SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Zarówno w sprawie danych osobowych jak i wszystkich innych kwestii związanych z naszą działalnością jesteśmy dla Was dostępni pod tym adresem: ul. Kolonia 83A, 26-115 Skarżysko Kościelne. Możecie do nas także napisać maila na adres: hello@zaquad.com lub zadzwonić pod numer: +48 791-700-092.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY WASZE DANE
Wasze dane są przetwarzane w następujących celach:
1) do realizacji składanych przez Was zamówień,
2) aby utrzymać założone przez Was konto, w którym możecie sprawdzać historię swoich zamówień i status aktualnych zamówień,
3) marketingu bezpośredniego naszych usług.
W tym miejscu od razu wyjaśniamy, że nie pobieramy od Was zgód na przetwarzanie danych w powyższych celach, dlatego, że przepisy regulujące zasady przetwarzania danych, a dokładnie RODO, reguluje podstawy przetwarzania danych osobowych. Wśród nich oprócz zgody jako przesłanka przetwarzania danych wskazana jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczące, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO) oraz prawnie usprawiedliwiony interes administratora, którym jest przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO).

W związku z powyższym, Wasze dane są przetwarzane na następujących podstawach:
1) do realizacji składanych przez Was zamówień – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
2) aby utrzymać założone przez Was konto, w którym możecie sprawdzać historię swoich zamówień i status aktualnych zamówień – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
3) marketingu bezpośredniego naszych usług – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
PAMIĘTAJCIE, jeśli nie chcecie, aby Wasze dane były wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego naszych usług, możecie wnieść bezpłatny sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jak wnieść taki sprzeciw? Po prostu napiszcie do nas w tej sprawie na adres: ul. Kolonia 83A, 26-115 Skarżysko Kościelne lub za pośrednictwem maila: hello@zaquad.com .

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ WASZE DANE?
Przepisy nakładają na nas obowiązek poinformowania Was o okresie, przez który będziemy przetwarzać Wasze dane. Mając na względzie specyfikę naszej działalności, w tym możliwość składania przez Was reklamacji, ale również inne obowiązki nakładane na nas jako podmioty gospodarcze, w tym przepisy prawa podatkowego, Wasze dane będą przechowywane i przetwarzane co do zasady przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
Czas przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Mamy nadzieję, że śledzicie nasze konta w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Jeśli tak, to Wasze dane są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Was o naszych działaniach oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Wami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

WASZE PRAWA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH
W każdej chwili macie prawo do żądania od Nas dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
Jeśli macie u nas założone konto to swoje dane możecie, w każdej chwili zaktualizować logując się do swojego konta i wprowadzając w nim odpowiednie zmiany.
Macie też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
PAMIĘTAJCIE, że w celu realizacji Waszych zamówień są nam niezbędne Wasze dane. Wasze dane są – na etapie dokonywania zakupu – przetwarzane przez podmiot za pośrednictwem którego zdecydowaliście się zrealizować płatność, a na etapie dostawy – firmom, za pośrednictwem których realizowana jest dostawa.
Ponadto, w związku z realizacją świadczonych Wam usług i organizacją naszej pracy Wasze dane będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, marketingowe, w tym podmiotom umożliwiającym wysyłkę newsletter’ów.
W razie pytań, pozostajemy do Waszej dyspozycji!