Zwrotu zamówienia bez podania przyczyny Klient może dokonać w ciągu 14 dni od chwili dostarczenia towaru do klienta, należy dołączyć do zwracanego produktu Formularz odstąpienia od umowy (dostępny poniżej) i paragon.

Rezygnacja z zamówienia może dotyczyć całości złożonego zamówienia bądź jego części. Jeżeli zapłata została dokonana z góry przelewem, to zwrot należności nastąpi na konto Klienta, z którego została dokonana płatność, lub po wcześniejszym ustaleniu z Działem Obsługi Klienta.

Prawo odstąpienia od umowy /zwrot towaru

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów (Dz. U. z dn. 24 czerwca 2014 roku, poz. 827) każdy zamówiony w Sklepie Internetowym www.zaquad.com, towar można zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia towaru do Klienta. Towar musi być oryginalnie zapakowany, nie może nosić śladów użytkowania. Jedyne koszty jakie ponosi Klient, to koszty wysyłki towaru do firmy ZPHU DANA Danuta Banaczek, ul. Kolonia 82 B, 26-115 Skarżysko Kościelne. Niezbędne jest również dołączenie do przesyłki faktury lub paragonu wraz z formularzem odstąpienia od umowy.

Zwrot należności nastąpi na konto Klienta podane w Formularzu odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni roboczych. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru bez opłaty dodatkowej (15 zł) w przypadku zapłaty za towar za pobraniem. Sklep nie zwraca kosztów wysyłki poniesionych przez Klienta w przypadku zwrotu towaru odsyłanego do sklepu.

W chwili odbioru przesyłki, Klient powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności kuriera, w celu sprawdzenia, czy zawartość odpowiada zamówieniu oraz czy nie nastąpiły uszkodzenia w trakcie transportu. W przypadku nie sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera, reklamacje związane z w/w punktem nie będą uwzględniane. Jeśli nastąpi taka sytuacja należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera, poinformować nas o tym i odesłać przesyłkę na nasz adres.

Załącznik: Formularz odstąpienia od umowy

Reklamacje

W przypadku otrzymania wadliwego towaru Klientowi przysługuje prawo do reklamowania towaru. Klient może wymienić towar na nowy; w przypadku braku towaru na stanie magazynowym przysługuje zwrot pieniędzy. Klient na złożenie reklamacji ma 30 dni od daty otrzymania przesyłki. Reklamacja rozpatrywana jest przez Sklep Internetowy www.zaquad.com do 2 tygodni od otrzymania zwrotnego towaru. Reklamacja może być odrzucona z powodu braku rachunku, faktury VAT, braku pisma reklamacyjnego, bądź faktu, że towar został uszkodzony w transporcie podczas dostawy do Klienta, bądź po otrzymaniu towaru przez Klienta. Klient ponosi koszty dostarczenia reklamowanego towaru do magazynu firmy: ZPHU DANA Danuta Banaczek, ul. Kolonia 82 B, 26-115 Skarżysko Kościelne. Warunkiem zwrotu kosztów dostawy jest pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

Załącznik: Zgłoszenie reklamacyjne

Wymiana towaru

Każdy towar może zostać wymieniony na inny rozmiar czy też kolor. W przypadku wymiany do przesyłki należy dołączyć otrzymany w paczce rachunek i kartkę na której należy zapisać rozmiar, czy też kolor produktu na jaki ma zostać wymieniony.

Wymiana towarów wiąże się z poniesieniem przez Klienta kosztów wysyłki wymienianego towaru na adres magazynu firmy: ZPHU DANA Danuta Banaczek, ul. Kolonia 82 B, 26-115 Skarżysko Kościelne.

Załącznik: Formularz wymiany towaru